Fördelarna med OptiWatti

Sänk uppvärmningskostnaderna med upp till 40 %

Lokaler som står tomma över natten eller under semestertider behöver inte värmas upp i onödan. Det räcker att sänka temperaturen med en grad för att minska energiförbrukningen kraftigt. OptiWatti gör mycket mer än så: det kapar onödig uppvärmning och styr uppvärmningen exakt så att ingen behöver frysa.

Inställningarna kan göras med en timmes precision. OptiWatti analyserar hur rummen reagerar på uppvärmning och förutspår uppvärmningen så att lokalerna når sin måltemperatur när personalen kommer till jobbet.

Hur mycket man kan spara totalt beror på:

  • fastighetens utgångsläge,
  • hur aktivt man optimerar uppvärmningen och
  • hur regelbundet lokalerna används.

De största besparingarna görs i objekt där man inte satsat på temperaturjustering tidigare och där lokalerna används oregelbundet.

Ett timprisbaserat elbörsavtal ger ytterligare besparingar. OptiWatti följer elpriserna och styr automatiskt uppvärmningen till de timmar då priset är som lägst.

Installationen kräver ingen ombyggnad av fastigheten och systemet betalar sig snabbt.

Automation tryggar användarkomfort

OptiWatti styr temperaturen separat för varje rum baserat på när och hur rummet används. Temperaturerna är lätta att justera efter årstid och tid på dygnet samt användningsgrad.

Det smarta energistyrningssystemet justerar temperaturen separat i varje rum så att man inte längre fryser i den ena delen av fastigheten samtidigt som man svettas i andra delar.

OptiWatti följer också väderprognosen och lär sig hur rummen reagerar på uppvärmningen: om rum har andra värmekällor, som stora fönster i söderläge, värms det inte upp i onödan om det är soligt på morgonen. Systemet kan även förutspå kraftiga ändringar i utomhustemperaturen och justera temperaturen i rum så att den alltid är rätt.

Trådlösa temperaturgivare installeras på en idealisk plats i varje rum. Till skillnad mot termostater i elelement följer givarna den faktiska temperaturen i rummet mycket mer exakt och reagerar lättare på den.

Enkel fjärrstyrning av fastighetens uppvärmning

Med OptiWatti hanterar du alla eluppvärmningsanordningar, luftvärmepumpar och varmvattenberedare i fastigheten och till och med elstolpar för bilar med en och samma app – oavsett om du är på plats eller bortrest. Nu behöver servicepersonalen inte längre köra ut till objekten för att justera temperaturerna!

Det smarta systemet automatiserar styrningen i takt med att det lär sig uppvärmningsmålen. Det frigör resurser som kan läggas på viktigare saker.

Med ett enda kommando kan man aktivera en spar-profil för alla rum i fastigheten så att temperaturen sjunker till önskad nivå. Du kan även ställa in profilbyten i OptiWattis kalender så att ändringarna sker automatiskt.

OptiWatti övervakar också fastigheten och larmar om det sker ändringar i temperatur eller luftfuktighet. Du kan även köpa till en läckagevakt och rörelsedetektor för att skydda fastigheten mot tråkiga överraskningar.

Hållbar eluppvärmning på kort tid

Genom att förbättra fastighetens energieffektivitet minskar man effektivt dess klimatavtryck. Gamla fastigheter uppfyller inte alltid dagens krav: uppvärmningskostnaderna springer lätt iväg, mekanismerna är gammalmodiga och eftersom temperaturerna ställs in manuellt kan de hamna var som helst.

OptiWatti minskar det ekologiska fotavtrycket utan att försämra fastighetens användarkomfort. Det påverkar eluppvärmningens energiförbrukning på ett exakt och effektivt sätt.

OptiWatti installeras parallellt med det befintliga uppvärmningssystemet. Det kräver inga ombyggnader av fastigheten eller uppvärmningssystemet eller några ledningsdragningar. Installationen går snabbt och systemet är lätt att ta i bruk.

Med OptiWatti kan du även hitta nya besparingsobjekt: rumsspecifik rapportering gör det lättare att identifiera energislukare och värmeläckage i fastigheten och rapporterna fungerar som ”bevismaterial” när du ska utvärdera fastighetens renoveringsbehov.

Vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

(Stjärnmarkerade fält * är obligtoriska)