Golfklubbar

Det smarta styrsystemet OptiWatti sparar pengar och underlättar fastighetshanteringen för golfklubbar. Förutom att sänka kostnaderna minskar det även golfklubbarnas ekologiska fotavtryck.

Många golfklubbar satsar aktivt på att minska belastningen på miljön och bli mer energieffektiva. Kunderna efterfrågar det i allt högre grad och kräver bevis på att klubbarna satsar på miljöfrågor.

Samtidigt effektiviserar golfklubbarna sin verksamhet och försöker sänka sina fastighetsunderhållskostnader så att de istället kan lägga resurserna på det som är viktigt.

Det smarta energistyrningsystemet OptiWatti löser alla dessa behov – utan enorma ombyggnadskostnader och utan att stänga lokalerna.

Beställ gratis kartläggning av besparningar inom uppvärmning
 

Förflyttar tyngdpunkten från fastigheten till kundservice och planskötsel

Personalens främsta uppgift på en golfklubb är att ta hand om kunderna och sköta planen. Fastighetsunderhållet, som uppvärmningen, bör fungera så enkelt som möjligt.

Det finns automationssystem som löser sådana problem, men de är ofta dyra och krångliga att använda. Installationen kräver dessutom ofta att man måste göra hål i väggar eller tak och till och med stänga lokalerna.

OptiWatti – en lätt precisionslösning

OptiWatti installeras parallellt med det befintliga uppvärmningssystemet utan några strukturella ombyggnader. Systemet är trådlöst och kräver inga separata ledningsdragningar.

OptiWatti samlar alla el- och vattendrivna uppvärmningsanordningar under ett och samma system, inklusive luftvärmepumpar och varmvattenberedare. Det innebär i praktiken att en luftvärmepump och andra uppvärmningsanordningar i samma lokal fungerar sömlöst tillsammans och att energiförbrukningen minimeras.

Full kontroll över uppvärmningen

I en golfklubb använder man fastigheterna flitigt under golfsäsongen, men mindre under övriga tider. Utanför golfsäsongen använder man kanske bara några få rum – och då kanske bara några timmar per dygn.

Med ett smart system värmer man bara upp de lokaler som används samtidigt som man har underhållstemperatur i de rum som inte används.

Praktisk fjärrstyrning och automatik

Det är inte alltid lätt för personalen att hitta rätt temperatur: en del lokaler värms ofta upp för mycket eller för lite och t.ex. höstens snabba väderomslag kan medföra tråkiga överraskningar.

Med OptiWatti kan du justera temperaturen separat för varje rum och timme. Det gör du lätt genom ett gränssnitt i t.ex. en smarttelefon eller dator.

Systemet optimerar även uppvärmningen baserat på användarens önskemål, inomhus- och utomhustemperaturen, väderprognosen och rummets reaktion. Om man har ett börselavtal styr OptiWatti uppvärmningen till de timmar då elpriset är som lägst utan att tumma på användarkomforten.

Personalen behöver alltså inte manuellt ställa in varje element, golvvärmetermostat eller luftvärmepump separat.

Förutseende uppvärmning tryggar behagliga lokaler för kunderna

Systemet lär sig varje rum separat och styr temperaturerna baserat på sina prognoser. OptiWatti ställer in temperaturhöjningen så att önskad temperatur uppnås vid exakt rätt tidpunkt.

OptiWattis prognosfunktion gör att man slipper situationer då elementen pumpar ut maximalt med värme när det blir kallare ute och inne, vilket ofta leder till att det blir för varmt och att man sedan vädrar för att få ner temperaturen.

Stora besparingar: upp till 40 % lägre uppvärmningskostnader!

Att sänka temperaturen i lokalerna är ett enkelt sätt att minska energikostnaderna i en fastighet. Genom att sänka den totala temperaturen med bara en grad kan man spara 5 %. Med OptiWatti kan man rikta in besparingarna mer exakt och effektivt samtidigt som man slipper frysa.

OptiWatti levereras nyckelfärdigt och kan installeras när som helst på året. Systemet är mycket prisvärt och betalar sig i regel på cirka tre år.

Återkopplingen från våra kunder visar att OptiWatti har tydliga och lättförståeliga priser. Eftersom priserna är fasta behöver man inte oroa sig för dolda kostnader.

Lätt att följa förbrukningen

OptiWatti rapporterar energin som används till uppvärmning och delar även upp den på rumsnivå. Man kan följa statusen för alla rum som anslutits till systemet i realtid. Vid avvikelser i lokalernas temperatur eller luftfuktighet får man ett larm så att man direkt kan undersöka och åtgärda problemet.

Rumsspecifik rapportering gör det även lättare att hitta eventuella besparingsobjekt. Informationen från systemet gör det lättare att identifiera energislukare och värmeläckage.

Vi hjälper dig uppfylla dina besparingsmål

Kontakta oss, så tittar vi på projektets innehåll och storlek och på hur mycket du kan spara.

Våra experter kommer gärna ut till dig och kartlägger ditt objekt. Efter kartläggningen ger vi en kostnadsfri nytto- och prisuppskattning.

Beställ gratis kartläggning av besparningar inom uppvärmning
 

Kundberättelser

OptiWatti används på flera golfklubbar runt om i Finland.

Jarkko Raski, vd, Suur-Helsingin Golf:

”OptiWatti passar oss som handen i handsken. Nu kan vi optimera vår eluppvärmning på ett vettigt sätt. Uppvärmningen är lätt att underhålla och styra, och nästa vinter ser vi hur mycket vi har sparat.”

Osmo Ruuska, vd, Tarinagolf

”Systemet sköter uppvärmningen och vi ser i realtid vad som skett i fastigheterna och kan sänka värmen i förväg. Personalen behöver inte justera luftvärmepumparna separat eftersom vi kan göra det från datorn. Det är enkelt och gör det lättare att följa uppvärmningen.”

Juha Laukkanen, vd, Harjattula Golf

”Vi ville slippa all onödig värmeförbrukning. Den ekonomiska besparingen var inte den enda anledningen till att vi valde OptiWatti, utan miljön är också viktig i allt vi gör.”

Juha Ruponen, vd, Peuramaa Golf

”OptiWatti sparar pengar och minskar belastningen på miljön – en bra kombination. Vi tittar alltid på miljöaspekten när vi gör våra upphandlingar.”

Esa Meriläinen, vd, Nurmijärvi Golf

”Vi valde OptiWatti eftersom vi ville bidra till att förbättra klimatet och minska förbrukningen. Leveransen fungerade utmärkt och servicen har varit exemplarisk.”

Mika Mäkinen, vd, Kanava Golf

”Systemet är lätt att använda, men kräver en del övning i början. När vi tittade på förbrukningen märkte vi att servicehallens dörrar ofta stod öppna på sommaren och att en stor del av uppvärmningen gick till spillo. Nu har vi vidtagit åtgärder för att undvika det i framtiden.”

Astrid Venäläinen, vd, Hirsala Golf:

”För oss är miljöfrågorna inte ett separat projekt, utan en del av vår dagliga verksamhet. Vi ska snart förnya vårt GEO-miljöcertifikat och OptiWatti kommer att hjälpa oss få det även i fortsättningen.”

Klicka här för att läsa om fler kunders erfarenhet av OptiWatti.

Vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

(Stjärnmarkerade fält * är obligtoriska)