Kontor

Smart styrning av uppvärmningen underlättar fastighetshanteringen

Med OptiWatti anpassar du enkelt och kostnadseffektivt uppvärmningen av fastigheter till den digitala eran. Du sänker uppvärmningskostnaderna och stödjer samtidigt en grönare morgondag.

Om du vill göra något av följande kan vi hjälpa dig:

 • Förbättra fastigheternas energieffektivitet
 • Modernisera eppvärmningen
 • Underlätta fastighetshanteringen
 • Sänka kostnaderna
 • Få nöjdare kunder
 • Främja hållbar utveckling

OptiWatti – en enkel precisionslösning

OptiWatti är ett trådlöst system som styr uppvärmningen av fastigheter. Systemet kan mycket gärna även efterinstalleras.

Smart styrning av uppvärmningen sänker fastighetens energiförbrukning och ger bättre kontroll över uppvärmningen.

OptiWatti samlar alla el- och vattendrivna uppvärmningsanordningar, luftvärmepumpar och varmvattenberedare i ett och samma system. På så sätt kan man ställa in temperaturerna rum för rum baserat på när rummet används och vad det används till – på distans och per timme eller vecka.

OptiWatti levereras nyckelfärdigt och kan installeras när som helst på året. Systemet kräver inga dyra investeringar och betalar sig snabbt.

Upp till 40 % lägre uppvärmningskostnader

Genom att optimera temperaturerna i fastigheter på rätt sätt kan man sänka sina uppvärmningskostnader kraftigt med flera tiotals procent.

Det effektivaste sättet att spara pengar är att alltid sänka temperaturen i en lokal när den inte används aktivt. Genom att styra temperaturerna manuellt värmer man lätt upp lokalerna för mycket eller för lite. Med ett smart system kan man ställa in uppvärmningen i ett rum separat så att det t.ex. är svalare under natten.

När användarna kommer tillbaka höjs temperaturen automatiskt till komfortnivå. På så sätt tryggar man goda arbetsförhållanden och ser till att kunderna trivs.

Eftersom man underlättat fastighetshanteringen och -övervakningen kan man istället lägga resurserna på det som är viktigt och underlättar även personalens arbete.

Bidrar till klimatarbetet

Energieffektiviteten i gamla fastigheter uppfyller inte alltid dagens krav, vilket syns framför allt i form av ökade uppvärmningskostnader. Att förbättra fastighetens energieffektivitet är det effektivaste sättet att minska dess ekologiska fotavtryck och minska belastningen på miljön.

Speciellt eluppvärmda fastigheter erbjuder ett nytt sätt att effektivisera energianvändningen ytterligare efter att man vidtagit andra, mer omfattande energibesparingsåtgärder.

OptiWatti rapporterar energin som används till uppvärmning och delar även upp den på rumsnivå. Vid avvikelser i lokalernas temperatur eller luftfuktighet får användaren ett larm och kan direkt undersöka och åtgärda problemet.

Rumsspecifik rapportering gör det lättare att hitta eventuella besparingsobjekt. Det blir också lättare att identifiera förbättringspunkter, som t.ex. energislukare och värmeläckage i fastigheten, och motivera dem baserat på informationen från systemet.

Vi hjälper dig uppfylla dina besparingsmål

Kontakta oss, så tittar vi på projektets innehåll och storlek och hur mycket du kan spara.

Våra experter kommer gärna ut till dig och kartlägger ditt objekt. Efter kartläggningen får du en kostnadsfri nytto- och prisuppskattning.

Fördelarna med OptiWatti

 • Upp till 40 % lägre uppvärmningskostnader
 • Högre användarkomfort med rätt temperatur
 • Central justering av uppvärmningen
 • Fjärrstyrning sparar tid och besvär
 • Miljövänlig lösning

Kundberättelser

IVG Polar Oy

OptiWatti används i kontorsbyggnaden IVG Polar Scifi Alfa i Esbo.

”Vår främsta prioritering var att få en varm fastighet och nöjda hyresgäster. Med OptiWatti lyckades vi med det utan onödiga energikostnader.”

– Petteri Virkajärvi, Asset Manager, lokaluthyrning, IVG Polar Oy

Läs mer om IVG Polar Oy:s erfarenheter

Klicka här för att läsa om fler kunders erfarenhet av OptiWatti.

Vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

(Stjärnmarkerade fält * är obligtoriska)