Styrning av vattenburen uppvärmning

Styrning av vattenburen uppvärmning för fastigheter som används av företag och organisationer

Vi erbjuder installation av smart styrning av det befintliga uppvärmningssystemet i flera olika typer av fastigheter:

 • objekt med direktverkande eluppvärmning och
 • vattenburen uppvärmning.

OptiWatti har redan installerats i flera olika typer av fastigheter med vattenburen värme, bland annat inom offentlig bransch och resebranschen.

Det effektivaste sättet att minska uppvärmningskostnaderna är att alltid sänka temperaturen i en lokal när den inte används aktivt. Om man styr uppvärmningen manuellt värmer man ofta lokalen för mycket, samtidigt som övriga lokaler kan bli för kalla.

Genom smart och förutseende styrning av uppvärmning kan man sänka temperaturen i rummen när det inte vistas i dem. Systemet återställer komforttemperaturen automatiskt vid önskad tidpunkt.

När kostnadseffektivitet och reducering av koldioxidutsläpp kräver konkreta åtgärder är OptiWattis smarta uppvärmningsstyrning den optimala lösningen.

Beställ en kostnadsfri kartläggning och få ett konkret förslag från vår expert på hur du sparar energi och får kontroll över uppvärmningen i din fastighet!

Varför ska jag välja OptiWatti-styrning för vattenburna objekt?

OptiWattis smarta system hjälper dig att:

 • Öka kundnöjdheten genom att alltid ha rätt temperatur i varje rum vid rätt tid.
 • Förbättra energieffektiviteten genom att eliminera spillvärme och onödig uppvärmning.
 • Spara personalens arbetstid med hjälp av fjärrhantering och automation.
 • Minska fastighetens ekologiska fotavtryck.

Vilken typ av vattenburna objekt kan OptiWatti användas i?

Styrning av vattenburen uppvärmning är riktad till fastigheter som används av företag och organisationer.

OptiWatti kan användas i alla objekt där värmefördelningen är vattenburen, oavsett värmekälla. Objektet kan värmas upp med berg- eller fjärrvärme, olja, pellets eller gas.

OptiWatti fungerar utmärkt för fastigheter som har hybriduppvärmning, dvs. vattenburen uppvärmning samt eluppvärmning i t.ex. fuktiga utrymmen.

OptiWatti installeras parallellt med det befintliga uppvärmningssystemet. Kostnaden för installationen hamnar på en rimlig nivå och installationen görs utan stora ombyggnader eller ledningsdragningar.

Tjänstens egenskaper

 • Trådlös styrning av temperaturer per rum.
 • Realtidsövervakning av temperaturer och luftfuktighet.
 • Uppföljning av energiförbrukning.
 • Tar automatiskt hänsyn till utomhustemperaturen och väderprognosen samt elpriset om man har ett Spotprisavtal.
 • Kostnadseffektiv installation parallellt med det befintliga uppvärmningssystemet utan stora ombyggnationer eller alternativt som ett nytt system.
 • Systemet larmar också vid plötsliga ändringar i temperatur eller luftfuktighet.
 • Övervakning av koldioxidhalten inomhus och vattenläckage samt styrning av luftvärmepump som tilläggstjänst.

Få mer information genom att lämna dina kontaktuppgifter eller ring oss på 076 085 3228.

Beställ en kartläggning av uppvärmning

Våra kunders erfarenheter av styrning för vattenburen uppvärmning

Vanhankylä förskola

Många fastigheter i Valkeakoski stad har OptiWatti-styrning av eluppvärmning. I och med de goda erfarenheterna togs OptiWatti-styrning nyligen i bruk även i Vanhankylä förskola, där systemet styr den vattenburna fjärrvärmeuppvärmningen. Utgångspunkten var enligt lokalchef Jarmo Airaksinen att förbättra fastighetens energieffektivitet och göra det lättare att justera temperaturerna. ”Det har varit svårt att hitta en optimal uppvärmning. Samtidigt som en del av rummen har upplevts som kalla har andra upplevts som för varma. Nu är målet att få till behagliga temperaturer under vistelsetid i varje rum på förskolan.”

Ruka Peak Boutique hotell & restaurang

På toppen av Rukafjället styr OptiWatti det vattenburna uppvärmningssystemet i Ruka Peak hotell-restaurangs hela 700 m2 stora fastighet, som är fördelad på tre våningar. ”Det bästa med OptiWatti tycker jag är att systemet gör att vi kan kontrollera temperaturerna var och när som helst”, konstaterar företagare Hannu Kuusiniemi.

Torrtimmerlägenheterna Villa Veskaranta

OptiWatti används bland annat i Ruka i finska Lappland i de tio moderna torrtimmerlägenheterna Villa Veskaranta med vattenburen bergvärme. ”OptiWatti automatiserar uppvärmningen utifrån vår bokningskalender så att stugorna och lägenheterna värms upp till en behaglig temperatur lagom till att kunderna kommer”, berättar VD och företagare Marjo Määttä.

Låt oss göra din fastighet energieffektiv

Beställ en kostnadsfri kartläggning av uppvärmning och få ett konkret förslag på hur du sparar energi och får kontroll över uppvärmningen i din fastighet!

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER eller ring oss på 076 085 3228.

Vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

(Stjärnmarkerade fält * är obligtoriska)