test

Koldioxidavtryck – vad bör man veta om det?

05/15/2019
Blogg

Koldioxidavtryck används ofta som begrepp, men många missförstår ofta innebörden: det är väldigt få som kan förklara vad koldioxidavtryck egentligen innebär om du ställer frågan till dem. Efter att ha läst denna text kommer du förstå begreppet koldioxidavtryck och kan prata om det utan problem vid fikabordet.

Vad är koldioxidavtryck?

Ordet ”koldioxidavtryck” använder man för att beskriva en produkt eller en handlings belastning på klimatet, till och med under hela dess livslängd. Med andra ord berättar koldioxidavtryck hur mycket en individ, en produkt eller handling orsakar utsläpp av växthusgaser, såsom koldioxid. Dessa utsläpp snabbar på klimatförändringar.

De viktigaste växthusgaserna är koldioxid, metan, dikväveoxid och ozon. De kan alla binda värme i atmosfären. Även vattenånga är en betydande växthusgas, men dess mängd i atmosfären kan av människan påverka mindre än de andras.

Storleken av koldioxidavtryck anges som massa, med andra ord i gram, kilogram eller ton – samma måttenhet som används för att mäta gaser. Begreppet koldioxidekvivalent, Coekv, utmanar även den skickliga tungan. Tur att ordet är svårare att uttala än förstå.

Koldioxidekvivalent är ett gemensamt mått för växthusgaser. Det hjälper till med att summera de olika växthusgasutsläpps påverkan på klimatförändringar vilka är olika för varje gas. Måttet heter just koldioxidekvivalent för att de andra gasernas påverkan jämförs med koldioxidens påverkan.

Vad behöver man koldioxidekvivalent för då? De andra växthusgasernas påverkan måste konverteras till att motsvara koldioxid så att man kan räkna ihop påverkan för till exempel koldioxidavtryck. Koldioxidekvivalent beskriver alltså klimatpåverkans värde av gasen i förhållande till koldioxid.

Om vi således – väldigt förenklat – skulle till exempel räkna koldioxidavtryck av en ko som släpper ut metan och koldioxid, skulle vi konvertera metanets klimatpåverkan till koldioxidekvivalent genom att multiplicera det med talet 25, varefter man skulle kunna räkna ihop påverkan med koldioxidens påverkan.

Hur räknas koldioxidavtryck?

Det finns flera olika standarder för att räkna koldioxidavtryck. Till exempel använder man ISO 14067-standarden för produkter och Greenhouse Gas Protocol-standarden för att bland annat räkna utsläpp av företagens köpta energi.

För att räkna ut sitt eget koldioxidavtryck genom att använda olika standard och formel krävs det en del avancerad matematik. Det finns olika typer av klimatkalkylatorer som är lätta att använda och väldigt populära, och för att ta nytta av dem behöver man inte fördjupa sig i några formler. Med hjälp av dem är det även lätt att se över om det kan finnas något i ens egna livstid som skulle kunna förändras, och samtidigt minska sitt eget koldioxidavtryck.

Sådana kalkylatorer kan ge väldigt varierande resultat beroende på vilka saker som tas med i beräkningen och vad som värderas högre i kalkylen. De fokuserar sig i huvudsak på påverkan av boende, använda färdmedel, matval och annan konsumtion. Dessa testers resultat brukar inte gå att jämföra med varandra.

I personliga kalkylatorer brukar man i vanliga fall inte ta hänsyn till annan förbrukning, så som användning av vårdtjänster, utbildning, socialförsäkring eller hotell- och restaurangtjänster. Man ska se dessa tester primärt som möjlighet till att hitta utvecklingsområden för den privata konsumtionen.

Storleken av koldioxidavtryck har ett samband med levnadsstandard för privatpersoner och även med antalet invånare för länder

När man jämför de landspecifika koldioxidutsläppen, blir Sverige en förlorare i jämförelse med många andra. Sverige ligger långt upp i Norden och har en västerländsk konsumtionsnivå. Dessa saker höjer det individuella genomsnittliga koldioxidavtrycket till ca 10 ton (CO2-ekv) per år. Jämförelsevis är till exempel en motsvarande siffra per person i Indien 1,8 ton.

Hundra företag bär ansvaret för 71 procent av världens växthusgasutsläpp

Sedan 1988 har det varit hundra företag som orsakat en stor del av hela världens växthusutsläpp. Siffran är skrämmande, men kan förstås genom att titta djupare: De första 20 aktörerna på listan är stenkol- och oljeföretag. Med de fossila bränslen som dessa företag producerar värms det upp hus och körs bilar även här hemma – om vi själva höjer efterfrågan tillhör även en del av ansvaret oss.

Hur kan man minska sitt eget koldioxidavtryck?

De hetsigaste samtalen om koldioxidavtryck sker på internet när man diskuterar matvanor, resandet eller husdjuren och dess påverkan till koldioxidavtryck. Ibland hetsar det till ännu mer och diskussionen börjar även gälla människans rätt att föröka sig.

Det är sant att genom att förändra sina matvanor eller resesätt är det relativt lätt att påverka sitt eget koldioxidavtryck – man behöver bara välja klimatvänliga samt försöka minimera utsläppen orsakade av resandet.

Boendet orsakar 30% av koldioxidutsläppen

Här i Norden är boende och fastigheter, speciellt uppvärmning, en av de största källorna till individens koldioxidutsläpp och samtidigt väcker det minst känslor. Fastigheters energieffektivisering uppmuntras med bland annat olika bestämmelser angående hus och fastigheter, samt prishöjningar på elen gör att människor vill spara energi även på eget initiativ.

Alla vet dock inte hur man kan göra detta på ett smart sätt: det är väldigt vanligt att man släcker lampor även om man skulle uppnå mycket större besparingar genom att dra ner på uppvärmningen.

Att dra ner på energiförbrukning som används till uppvärmning kan låta som en väldigt kall åtgärd. Det betyder väl att man vrider ner värmen i elementen, klär på sig mer kläder och på morgonen springer man till duschen med gåshud?

Nej, tvärtom: i den moderna världen sparar man genom automatisk styrning av uppvärmning. Det betyder att på morgonen kan man gå till duschen i skön värme, att det på natten är optimalt svalt för sömnen och det tomma huset värms inte upp i onödan under dagen. Samtidigt sparar man upp till 40% av uppvärmningskostnaderna

Hur skulle du kunna påverka ditt koldioxidavtryck genom att dra ner på energiförbrukningen hemma eller i andra fastigheter? Beställ en kostnadsfri kartläggning av OptiWattis expert!

Vill du veta mer om OptiWatti?

ELLER RING

+46 (0) 760 85 32 28
Smart energieffektivisering kapar enkelt effekttopparna

När det är kallt ute, vill man ha det varmt inne. Det är en självklarhet.…

Koldioxidavtryck – vad bör man veta om det?

Koldioxidavtryck används ofta som begrepp, men många missförstår ofta innebörden: det är väldigt få som…