Vanliga frågor

Här svarar vi på vanliga frågor om OptiWatti.

Passar OptiWatti oss?

Vilka typer av uppvärmningsanordningar kan man styra med OptiWatti?

OptiWatti kan användas för att styra eldrivna element-, golv-, tak- och fönstervärmesystem, luftvärmepumpar, varmvattenberedare, följevärme och bilvärmare. Man kan också styra de vanligaste typerna av vattenburen uppvörmning. Nya uppvärmningsanordningar läggs till systemet hela tiden.

Vilka märken kan man använda OptiWatti med?

OptiWatti är inte bundet till några bestämda märken, utan kan styra alla uppvärmningsanordningar oavsett märke.

Kan man styra gamla värmeelement med OptiWatti?

Ja, det kan man. Man behöver inte byta ut värmeelementen om de fungerar. Installatören undersöker uppvärmningsutrustningen vid installation och lämnar en rapport om eventuella iakttagelser.

Vilket elavtal ska man ha?

OptiWatti fungerar med alla avtalstyper. Om du använder börsel styrs uppvärmningen automatiskt till de timmar då elpriset är som lägst. Du kan även byta elavtal medan du använder OptiWatti och testa vilken avtalstyp som är billigast för dig.

Hur exakt kan man styra olika rum med OptiWatti?

Kan man styra varje rum för sig?

Ja, det kan man och det bör man också göra. När man styr och optimerar uppvärmningen av varje rum separat får man den bästa boendekomforten och största besparingen. Rummen används på olika sätt och uppvärmningsbehoven varierar stort. Dessutom lär sig OptiWatti hur de olika rummen reagerar på uppvärmningen.

Kan man styra alla rum med ett och samma läge?

Ja, det kan man, men man sparar mer och får högre komfort om man styr dem separat. Om man buntar ihop alla rum till ett läge kan en del rum bli för varma och en del för kalla. Då utnyttjar man inte heller OptiWattis förmåga att lära sig hur rummen reagerar.

Kan man styra golvvärmen i badrummet med OptiWatti?

Ja, det kan man och det rekommenderar vi också. Det går ofta åt väldigt mycket ström för att värma upp ett våtrum eftersom temperaturen i det hela tiden är hög: det känns behagligt och gör att ytorna torkar snabbt. OptiWatti styr temperaturen i våtrummen så att de är varma när de används. Samtidigt håller det koll på eventuella ändringar i luftfuktigheten.

Hur lär sig OptiWatti att förutspå uppvärmningen?

Hur förutspår OptiWatti uppvärmningsbehovet?

OptiWatti mäter hela tiden temperaturen i varje rum och energin som det förbrukar. Baserat på datan som det samlat in lär sig OptiWatti:

  • Hur snabbt temperaturerna i rummet ändras.
  • Hur lång tid det tar att nå olika temperaturer.

Förutom sina observationer av rummet tar OptiWatti även hänsyn till väderprognosen och utomhustemperaturen. Varje rum värms upp till exakt rätt temperatur vid exakt rätt tidpunkt!

Behöver jag lära OptiWatti något?

Nej, det behöver du inte. OptiWatti är smart och lär sig automatiskt.

Hur styr man olika anordningar med OptiWatti?

Hur styr man en luftvärmepump?

OptiWatti får luftvärmepumpen att samarbeta med det övriga uppvärmningssystemet. Luftvärmepumpen fjärrstyrs på samma sätt som övriga anordningar. Kommandon förmedlas till pumpen via en infraröd sändare, som simulerar funktionen hos pumpens egen fjärrkontroll.

Kan alla luftvärmepumpar anslutas till OptiWatti?

OptiWatti stödjer de flesta märken och modeller. Vid behov lägger vi till nya modeller.

Värmer de andra anordningarna upp rummet när luftvärmepumpen kyler ner det?

Det går att ställa in de andra uppvärmningsanordningarna så att de automatiskt slår ifrån vid kylning.

Hur styr man en varmvattenberedare?

Du kan själv välja vilka timmar du vill att varmvattenberedaren ska värmas. Om du har timbaserad börsel kan du låta OptiWatti automatiskt styra uppvärmningen till de timmar då elen är som billigast.

Hur styr man en bilvärmare?

Ställ in det klockslag då du vill att bilen ska vara varm – OptiWatti kollar av utomhustemperaturen och ser till att bilen är varm när du behöver den. Eftersom OptiWatti optimerar uppvärmningen går ingen värme till spillo.

Hur håller man koll på vattenläckage?

Man kan ansluta flera trådlösa givare till OptiWatti som känner av vattenläckage. Om en läcka uppstår får du ett meddelande till appen och din e-post. Läckagevakten avger dessutom ett ljudlarm i rummet där läckan uppstått.

Hur och varför följer man luftfuktigheten inomhus?

Vid kallt väder kan den relativa luftfuktigheten sjunka till under 20 procent och på sommaren kan den stiga till över 70 procent. Torr inandningsluft kan orsaka och förvärra t.ex. hud- och luftvägsbesvär. Alltför hög luftfuktighet kan i sin tur orsaka problem i husets konstruktioner och ytor.

OptiWatti mäter temperaturen och den relativa luftfuktigheten i rummet. Uppgifterna är lätta att kontrollera i appen så att man vid behov kan vidta åtgärder.

Teknik

Vad ingår i OptiWatti och vad gör de olika delarna?

Utrustningen består av följande:

  • En centralenhet som styr uppvärmningen och ansluter till appen via internet.
  • Reläer som styr uppvärmningsanordningarna, varmvattenberedaren, elstolpe för bil etc.
  • Givare som mäter temperaturen och luftfuktigheten i varje rum.
  • Infraröda sändare som styr luftvärmepumpar.
  • Läckagegivare som larmar vid vattenläcka.

Hur kommunicerar de olika delarna?

De olika delarna i utrustningen kommunicerar via trådlös radioteknik. Frekvensen är 868 MHz.

Hur lång är radiosignalens bärvidd?

Bärvidden räcker för att täcka hela fastighetsautomatiken och signalen kan också förstärkas vid behov.

Varför är det bra att systemet är trådlöst?

Eftersom systemet är trådlöst behöver man inte göra några dyra och fula ledningsdragningar i fastigheten. Dessutom kan man placera ut givarna på precis rätt ställe i rummen och enkelt flytta dem vid behov.

Varför är det viktigt att placera temperaturgivarna på precis rätt ställe?

Givaren bör placeras på det ställe i rummet som man vill ska utgöra utgångspunkt för temperaturen. Skillnaderna mellan rummen är stora och vad som är rätt plats för givaren fastställs under installationen.

Varför får givaren inte vara nära en värmekälla?

Temperaturen varierar som mest nära ett element: det är i vanliga fall den kallaste punkten i rummet, men eftersom elementet emellanåt producerar mycket värme kan det röra till givarens mätresultat.

Vad händer om anslutningen till internet bryts?

Ett veckoprogram för varje rum har sparats i centralenheten. Om internetanslutningen bryts styr OptiWatti temperaturen i rummen enligt de senaste inställningarna. När anslutningen återställs kontrollerar OptiWatti eventuella ändringar i appen och tillämpar dem.

Installation

Vem installerar OptiWatti?

Installationen utförs av en entreprenör som auktoriserats av OptiWatti. OptiWatti samarbetar bara med de mest uppskattade experterna i branschen.

Hur lång tid tar installationen?

I ett medelstort hem tar installationen i genomsnitt 4–5 timmar. I större fastigheter genomförs en kartläggning för att optimera installationstiden.

Hur snart kan man börja använda OptiWatti?

OptiWatti kan användas så snart installationen är klar och är dessutom lätt att ta i bruk.

Måste jag vara med vid installationen?

Du måste inte, men vi rekommenderar att du är med åtminstone i början av arbetet när man planerar installationen.

Vad händer om installatören upptäcker brister i objektet under installationen?

Om installatören upptäcker brister i uppvärmnings- eller elanordningarna i samband med installationen talar han eller hon om det för kunden och avtalar reparationer separat. Anmärkningarna tas också med i installationsrapporten som kunden får efter installationen.

Går det att utföra andra elarbeten under installationen?

Ja, det går, men de avtalas alltid separat.

Vilka krav ställer ni på era installationspartner?

Vi kräver att våra installationspartner har:

  • Hög yrkesskicklighet
  • Giltiga installationstillstånd
  • Utpräglad serviceanda

Vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

(Stjärnmarkerade fält * är obligtoriska)